April 2023

പ്രവര്‍ത്തിയിലൂടെ വെളിപ്പെടുന്ന ക്രിസ്തു.

മുറിവേറ്റ് മരണാസന്നനായി വഴിയരികില്‍ കിടന്ന മനുഷ്യനെ കണ്ടിട്ടും കാണാതെപോയ മതമേധാവികള്‍ക്ക് ഒരു അപവാദമായിരുന്നു അവരുടെ പിന്നാലെ വന്ന ശമര്യക്കാരന്‍. പുരോഹിതനും ലേവ്യനും അന്നത്തെ മതത്തിന്‍റെ

വാഗ്ദത്തം തടയുന്ന കല്പനാലംഘനങ്ങള്‍

വായനാഭാഗം:- ഉല്പത്തി 11:4 ‘വരുവിന്‍, നാം ഭൂതലത്തില്‍ ഒക്കെയും ചിതറിപ്പോകാതിരിപ്പാന്‍ ഒരു പട്ടണവും ആകാശത്തോളം എത്തുന്ന ഒരു ഗോപുരവും പണിക; നമുക്കു ഒരു പേരുമുണ്ടാക്കുക

ഞങ്ങള്‍ക്ക് എന്തു കിട്ടും?

പിന്മാറ്റത്തിന്‍റെ അവസ്ഥാന്തരത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചെറുതല്ലാത്ത ഉപമയില്‍ കര്‍ത്താവു പറഞ്ഞുതരുന്നതു ഗ്രഹിക്കുവാനുള്ള തത്രപ്പാടിലായിരുന്നു ഞാന്‍. ഓരോ പ്രാവശ്യവും മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം ഇരുപതാം അദ്ധ്യായത്തിലെ സ്വര്‍ഗ്ഗരാജ്യ

Philippians Filter

Finally, brethren, whatever things are true, whatever things are noble, whatever things are just, whatever things are pure, whatever things are lovely, whatever things are of good report, if there is any virtue and if there is anything praiseworthy— meditate on these things. Philippians 4:8

The Seal of God

A document that carries a seal indicates its authenticity or genuinity and the authority of the issuer. An official seal validates the document and makes its contents legal and binding to both the issuer and the receiver of the document.

Anointment of the Holy Spirit – Part 1

John 16:7-8 “Nevertheless I tell you the truth. It is to your advantage that I go away; for if I do not go away, the Helper will not come to you; but if I depart, I will send Him to you. And when He has come, He will convict the world of sin, and of righteousness, and of judgment.”